Buscant respostes a les micotoxines

Innovacio_MicotoxinesLes micotoxines constitueixen una problemàtica per a la seguretat alimentària en sectors com pinsos, cereals, farratges, fruita seca, carn i llet, ja que es tracta de substàncies produïdes per fongs que poden arribar a comportar intoxicacions.

Aquest problemàtica comporta un considerable impacte econòmic per al productor i les cooperatives a causa de les mesures que cal aplicar per a la seva prevenció, detecció i control. A més, en el cas del bestiar, les micotoxines poden comportar problemes en la salut dels animals i afectar la rendibilitat de les explotacions ramaderes.

Per aquest motiu, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha posat en marxa, conjuntament amb les cooperatives dels sectors productius més afectats, un projecte d’innovació que té la doble finalitat de garantir la seguretat alimentària i millorar l’eficiència econòmica de les explotacions.

Projecte de recerca

La Federació promou la participació del major nombre de cooperatives dels sectors afectats en el projecte amb la finalitat de recollir demandes i realitats concretes segons els tipus de producció. D’aquesta manera, les solucions que sorgeixin de l’estudi compliran l’objectiu de ser ajustades a la realitat i viables per al sector.

Està previst investigar temes de prevenció en camp i també els associats a les fases d’emmagatzematge i  els processos de transformació.

El projecte es durà a terme, en la fase inicial, en col·laboració amb la Unitat de Micologia Aplicada de la Universitat de Lleida, i compta amb el suport del Departament d’Agricultura.