“Bona gestió, serveis i equip humà”

OPINIÓ
Miquel Llordes Tècnic de l’Entitat d’Assessorament Agrari VINÍCOLA DE SARRAL

Miquel Llordes, Vinicola de Sarral

L’Assessorament Agrari ha estat i és una eina indispensable en el sector agrari per tal de donar suport tècnic, social i econòmic a les explotacions agràries catalanes que, cada vegada més, es troben en una situació d’adaptació a les polítiques europees que vetllen per la competitivitat dels mercats.

La cooperativa Vinícola de Sarral forma part del Sistema d’Assessorament Agrari des de l’any 2009, quan va decidir fer un pas endavant recolzada i animada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.. És en aquesta línia on la professionalització del sector arriba a l’agricultor de forma directa a través dels tècnics de les entitats, oferint proximitat i analitzant les explotacions una per una en la mesura del que es requereix.

Paral·lelament a les entitats d’assessorament, la Política Agrària Comunitària (PAC) s’ha anat desenvolupant fins a dia d’avui oferint al sector un paquet d’ajudes vinculades a la Declaració Única (DUN) i als seus ajuts associats, com és el cas del Contracte Global d’Explotació (CGE) -els antics Plans de Millora-.

En aquest vessant, el suport rebut des de Federació és clau per a l’organització, revisió i tramitació dels expedients gestionats pels mateixos tècnics de les entitats d’assessorament en la major part dels casos. Resultat d’aquesta combinació en surt l’alta eficiència dels expedients gestionats als agricultors catalans, essent el Grup DUN FCAC el que està tenint menys incidències any rere any a les tramitacions.

Les eines que ajuden a tirar endavant les explotacions agràries fent-les més sostenibles, més competitives i més rentables són claus per al desenvolupament agrari català, i en aquest sentit s’està duent una bona tasca.

És indispensable, doncs, l’existència de l’actual estructura, que parteix d’un teixit agrari consolidat amb recolzament tècnic i econòmic i està vinculada a una agrupació com Federació de Cooperatives, que alhora actua exercint l’assessorament als tècnics de les entitats assessores i fent d’enllaç i interlocució amb l’Administració pública.

En aquest sentit, des de la Vinícola de Sarral volem agrair el suport donat per part de Federació al nostre equip tècnic i als nostres agricultors pels temes que envolten les nostres explotacions agràries, per la bona gestió, per la resolució, pel ventall de serveis derivats de formar part de la Federació i sobretot per l’equip humà que forma aquest gran grup.


Continua llegint…
Rendibilitzar les explotacions