Bilateral amb la Conselleria d’Agricultura

Bilateral FCAC-DARPLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es va reunir amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el seu equip. Aquesta va ser la primera trobada bilateral des de la constitució del nou Govern i es van tractar els temes més rellevants per al sector, com el Pla de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives Agràries.

El Departament ha aprovat l’ajut plurianual 2018-2020 del Pla de Competitivitat de les Cooperatives, amb un pressupost de 5,9 M€

En aquest sentit, la Federació valora positivament que el Govern hagi aprovat l’ajut plurianual 2018-2020 del Pla de Competitivitat de les Cooperatives Agràries. El pressupost global és de 5,9 milions d’euros (500.000 euros per a 2018; 2,6 milions al 2019 i 2,8 milions al 2020) i té l’objectiu de propiciar un salt significatiu en la dimensió mitjana de les empreses mitjançant fórmules com la intercooperació i la integració comercial.

Ramon Sarroca, president de la Federació, explica que “a més de promoure la competitivitat del sector mitjançant fórmules diverses de cooperació, també vam traslladar al Govern la necessitat que aposti amb nosaltres per la incorporació de joves, la implicació del soci en la cooperativa, la professionalització, la innovació, la internacionalització, el comerç de proximitat i el model de cooperativa agrària amb secció de crèdit”.

Durant la reunió també es van tractar de la priorització del cooperativisme en els ajuts a l’agroindústria, la reforma de la PAC, la tramitació de normatives pendents (Decret de fertilització i Llei d’espais agraris), la preocupació davant el perill de propagació de la Xylella fastidiosa i altres temes sectorials.

Lògicament, la Federació també ha participat en les dues Taules Agràries celebrades fins al moment en aquesta legislatura, el passat 15 de juny i 6 de juliol, on s’han abordat temàtiques de caràcter més transversal com la situació pressupostària, el pagament dels ajuts directes i del PDR o el Pla de prevenció de danys de la fauna cinegètica, entre molts d’altres.

Al Ministeri d’Agricultura

A nivell estatal, la Federació ha estat present en la reunió mantinguda amb el nou ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, a través de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya.

Durant la trobada es van analitzar les polítiques de suport al cooperativisme, la PAC, la cadena alimentària i temes sectorials.

El ministre es va mostrar receptiu amb les propostes de les cooperatives i va anunciar la seva aposta per mesures que millorin el dimensionament, la gestió i l’eficiència del sector.