Assolint fites i plantejant reptes nous

Ramon Sarroca, president Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Quan llegireu aquestes línies, és possible que ens trobem en plena celebració de l’Assemblea General; fent balanç de la feina desenvolupada en el mandat dels últims quatre anys i plantejant els reptes que tenim en endavant.

A hores d’ara, estan consolidades determinades eines imprescindibles per al sector, com la nova Llei de cooperatives i el Pla Marc de les cooperatives agràries catalanes, en virtut del qual s’han fet efectius els pagaments pendents de l’antic Pla de Concentració i Modernització i s’ha aprovat el nou Pla de Competitivitat que adapta els instruments a la nostra realitat.

La innovació, la intercooperació, el relleu generacional, la incorporació de la dona en els òrgans de decisió i enfortir la prestació de serveis a les cooperatives i els cooperativistes són altres dels àmbits en què hem treballat els últims anys i continuarem fent-ho. De la mateixa manera que hem defensat un procés de remodelació de les seccions de crèdit que finalment es concretà amb una llei -aprovada per unanimitat del Parlament- que aporta la seguretat, la transparència i la fiabilitat que tant els impositors com els òrgans de govern necessitem.

Després d’aquesta Assemblea, amb la renovació de part del consell rector i la continuïtat d’altres, tenim per davant nous i interessants reptes recollits en el Pla Estratègic de la Federació aprovat recentment. Per al seu acompliment, haurem de treballar i assolir la complicitat del nou Govern que tot just s’acaba de constituir.

És prioritari enfortir la capacitat d’influència i representativitat davant de l’Administració i les institucions. Traslladarem, a la societat, els valors dels models cooperatius i economia social; posarem les persones en el centre del debat. Per fer-ho, comptem amb altaveus com la nostra revista i el servei de comunicació.

A nivell intern, volem convertir la Federació en sòcia estratègica de les cooperatives. Difondrem el model cooperatiu amb formació per a les juntes i promourem la fidelització dels socis i sòcies joves a les cooperatives.

També fomentarem el coneixement dels productes de les cooperatives agràries i la interconnexió entre agrobotigues, al temps que continuarem donant suport a convenis amb la distribució i estrenyerem la col·laboració amb Prodeca per assistir a fires i anar de la mà en el procés d’internacionalització del sector. El nostre objectiu és continuar avançant per arribar als diferents punts de producció i consum.

Però els nostres reptes de futur no seran possibles sense la vostra col·laboració, la determinació i la confiança. Cal comptar amb tots i amb totes, perquè el cooperativisme agrari i ramader esdevinguem imparables.

Ramon Sarroca
President