Assemblea General de Seccions de Crèdit

Més de 130 representants de 64 cooperatives han participat a la XXIV Assemblea General de Seccions de Crèdit. La reunió anual s’ha fet, en aquesta ocasió, a la seu de la cooperativa agrícola de Valls, que enguany celebra el 125è aniversari.

El president de les seccions de crèdit de Catalunya, Lluís Roig, va anunciar que, tot i la crisi financera espanyola, els dipòsits de les seccions de crèdit estan creixent i, a final de 2012, ja se situaven en uns 625 milions d’euros.

L'assemblea es va celebrar a la cooperativa Agrícola de Valls on va rebre un petit homenatge en motiu del seu 125è aniversari.
L’assemblea es va celebrar a la cooperativa Agrícola de Valls que va rebre un petit homenatge
en motiu del seu 125è aniversari.

 

També en el marc de l’Assemblea, es va informar que ha començat la implementació de la plataforma informàtica ASC CoopCrèdit a les primeres cooperatives amb secció de crèdit del total de 27 que s’han compromès amb el projecte.

Quant a la proposta de modificació del Decret que regula les seccions de crèdit, es va informar que tant la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya com l’Associació de Seccions de Crèdit estan d’acord amb bona part de l’articulat que proposa l’Administració, però que no poden acceptar que es limiti el sector mitjançant una ponderació dels actius de la secció de crèdit sobre el total dels actius de la cooperativa perquè s’entén que aquest criteri “no aporta res de nou” a la regulació que ja està contemplada en el Decret.

Les seccions de crédit creixen en volum de dipòsits,
mentre es posa en marxa la
plataforma informàtica ASC CoopCrèdit

En el marc de l’Assemblea de seccions de crèdit, també es van comentar altres projectes en marxa com la col·locació de recursos de les seccions de crèdit mitjançant l’emissió de pagarés de l’Institut Català de Finances, i es van portar a elecció la meitat dels membres de consell rector de l’ASC i un interventor de comptes de la mateixa cooperativa de segon grau.