Assemblea de Seccions de Crèdit

ASC_Lluis RoigOPINIÓ
Lluís Roig
President ASC
Seccions de crèdit FCAC

La celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, que es va fer el 17 de juny a Valls, va esdevenir un punt d’inflexió que va permetre posar en comú els punts de vista del procés extraordinàriament intens i complex en què estem immerses les cooperatives agràries amb secció de crèdit.

L’actualitat en el nostre sector aquests últims mesos ha estat marcada per dos fets rellevants: la baixa de la secció de crèdit de la Cooperativa de Cambrils i la creació del Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit.

La major part de les cooperatives amb secció de crèdit catalanes tenim el convenciment que, amb el Fons Cooperatiu de suport, s’aconsegueix una major garantia per als socis impositors i un enfortiment del model de cooperativa amb secció de crèdit

Les circumstàncies han portat a què l’Associació s’hagi vist involucrada en el procés de baixa de la secció de crèdit de Cambrils. Aquesta implicació s’ha concretat en la concessió d’un préstec a la cooperativa, acordat per majoria reforçada dels seus socis, amb l’objectiu de dotar de liquiditat als impositors. És una acció que segueix la mateixa línia amb què el conjunt de cooperatives amb secció de crèdit hem actuat davant de situacions similars en el passat, intentant afavorir la liquiditat dels dipositants de la secció de crèdit i tractant la situació amb discreció; dues mesures que no es contradiuen amb la petició de responsabilitats als administradors poc diligents.

El mes de maig de 2016, el Govern de la Generalitat va modificar la Llei 6/1998 amb l’objectiu de crear un Fons Cooperatiu de suport al sector. La major part de representants de les cooperatives amb secció de crèdit catalanes tenim el convenciment que, amb aquest Fons, s’aconsegueix una major garantia per als socis impositors i un enfortiment del model de cooperativa amb secció.

El Fons és una eina basada en els principis cooperatius d’intercooperació i solidaritat. Per això i per la voluntat afirmativa expressada per dues terceres parts del col·lectiu de cooperatives amb secció de crèdit, el Consell Rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també s’ha mostrat favorable a la seva creació.

Els membres del Consell Rector de l’Associació som conscients que prendre decisions en base a una majoria, o fins i tot per unanimitat, no garanteix estar en possessió de l’encert. D’allò que sí que estem segurs és del nostre objectiu de preservar el model de cooperativa amb secció de crèdit.

En aquest context, una vegada més vull fer palesa la nostra voluntat de valorar les aportacions de companys que veuen altres camins, però amb els quals compartim el mateix fi, amb la finalitat de continuar avançant plegats. Us puc ben assegurar que ens esforçarem com mai per recuperar la legitimitat posada en dubte.

A tots aquells que ens heu fet confiança, sabeu que continuarem treballant des de la responsabilitat, l’austeritat, la transparència i la professionalitat en benefici del conjunt del sector.