Millorar les assegurances agràries

La Comissió d’Assegurances de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, presidida per Josep Lluís Escuer, està treballant per millorar mancances de l’actual sistema.

Amb aquesta finalitat, els caps de branca de diferents sectors productius es van reunir amb la coordinadora de l’àrea d’Agroseguro de Central d’Assegurances d’ActelGrup, Anna Clivillé, van posar damunt la taula les problemàtiques de les principals línies i plantejar possibles millores.

En el cas de les assegurances de fruiters, es van tractar dues situacions ocorregudes en la passada campanya con són els danys per dessecament del fruit en els cítrics i com es pot millorar la cobertura pel cracking del paraguaià.

En l’arròs, es va plantejar la possibilitat de demanar un increment de preu en varietats de més qualitat, mentre que en fruita seca i l’olivera es va comentar que es tracta d’una assegurança de rendiments en què es cobra la pèrdua de producció si no s’arriba al 70% de la pròpia mitjana històrica. En el cas de l’olivera, s’ha demanat una reunió amb la Conselleria d’Agricultura per valorar la implantació d’una pòlissa biennal a partir de la propera campanya.

Els cerealistes van sol·licitar la possibilitat d’assegurar les segones collites allargant el període de contractació, l’aprofitament per farratge en cas de pedregades, l’aixecament del cultiu i el peritatge dels danys per ventades.

Finalment, en ramaderia es preveuen canvis en l’assegurança de recollida i destrucció de cadàvers de bestiar per la implantació del sistema creixent a partir del juny. A més, el preu de la prima serà lleugerament superior al de l’any passat per compensar la davallada de subvencions i potser també hi haurà canvis en la taula de bonificacions i recàrrecs.

De moment, els caps de branca van descartar la possibilitat d’implantar una assegurança obligatòria vinculada a la DUN.