[aracoop] per renovar i enfortir les cooperatives

Durant els dos últims anys, el Departament d’Empresa i Ocupació ha estat impulsant el programa [aracoop] amb la finalitat d’enfortir l’economia social i cooperativa, i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha vetllat per garantir l’accés de les seves associades als recursos.

Les cooperatives agràries han participat molt activament en les línies de creixement i internacionalització, protagonitzant més de les meitat dels projectes. A més, algunes han culminat projectes de Responsabilitat Social Empresarial mentre d’altres han accedit a formació per millorar les competències professionals en diferents àmbits. També han estat línies de treball estratègiques el paper dels joves en la governança cooperativa i la implicació dels socis.

LES [COOP] OPINEN

Aracoop_Damia Rodriguez
Damià Rodríguez President de la Cooperativa Agrícola de la Galera

“Es bo parar i pensar”

De vegades anem de rutina, i és bo parar i que ens ajudin a reflexionar. Fruit del projecte Aracoop, hem valorat què tenim i què ens agradaria que fos la cooperativa en un futur. Ara sabem les nostres possibilitats de treball i tenim un projecte, però ens costa posar-lo en pràctica perquè ens falta decisió dels membres del consell rector de la cooperativa.

Aracoop_Antonio LlarasAntoni Llaràs Gerent d’ActelGrup

“Una millor entesa entre tots”

Amb els tallers de governança cooperativa, hem pogut informar i formar als socis joves de les cooperatives d’ActelGrup. Hem millorat la comunicació entre Actel i els socis de base i també hem conegut de primera mà què volen que sigui l’empresa de la qual són copropietaris. Estem satisfets perquè hem implicat a diferents col·lectius (socis, dones, treballadors de les cooperatives i treballadors d’Actel) i això ha propiciat una millor entesa entre tots.

Aracoop_Xavier CastellsXavier Castells Gerent de la Cooperativa Progrés-Garbí

“Hem acordat un pla d’inversió”

El nostre objectiu és obrir-nos a nous mercats exteriors. Aracoop ens ha ajudat a actualitzar la nostra anàlisi interna i a redissenyar l’estratègia de l’empresa, tant a nivell nacional com internacional. Hem acordat un pla d’inversió per aconseguir més rendibilitat i el primer pas serà incorporar maquinària per impulsar la venda de la verdura produïda pels socis.