“Fem una aposta més ambiciosa que mai pel foment de l’economia cooperativa”

ENTREVISTA
Dolors Bassa Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

20160919_DolorsBassaColl_Gencat-23_DSC4777Mestra de català i llicenciada en Psicopedagogia, Dolors Bassa (Torroella de Montgrí, 1960) ha exercit de professora a diferents escoles.

La tasca docent l’ha compaginat amb l’àmbit sindical, ocupant càrrecs de responsabilitat a la UGT. A més, s’ha dedicat a la política municipal i ha estat activista en diferents associacions en temes d’igualtat

També va ser membre del Consell Social de la Universitat de Girona (2001-2013), membre del Consell de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya (2007-2013), membre del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (2006-2014) i membre del Consell Assessor del Màster de Treball, Relacions laborals i Recursos Humans de la Universitat de Girona (2012).

Quins reptes creieu que té per davant el cooperativisme agrari català?

Les cooperatives agràries tenen llarga tradició a Catalunya, prop d’unes cinquanta són centenàries. Al llarg de la seva història, les cooperatives s’han caracteritzat per donar resposta a les necessitats socials, econòmiques i culturals generant ocupació estable i de qualitat, amb estructures no especulatives que les han fet més resilients i arrelades al territori.

Els reptes del cooperativisme agrari, estan vinculats principalment a la valorització dels productes cooperatius, la comercialització i internacionalització i la incorporació de joves com a socis de cooperatives per tal de garantir el relleu generacional. Així mateix també cal continuar treballant per la millora de la professionalització, sense deixar de banda els reptes vinculats a la globalització i la transformació digital, que obliguen a repensar i donar un nou enfocament als negocis, i de la qual el cooperativisme no es pot quedar al marge.

Dels instruments per impulsar i fomentar les societats cooperatives vinculats a la Conselleria de Treball, quins són d’interès per al sector cooperatiu agrari?

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa una aposta més ambiciosa que mai pel que fa al foment de l’economia social i cooperativa, mitjançant les línies tradicionals de finançament i suport a la capitalització del sector i l’impuls del programa Aracoop amb activitats diverses de recolzament a la creació, creixement, internacionalització, innovació col·laborativa, i formació directiva, destinada a les cooperatives i empreses de l’economia social, i al cooperativisme agrari en particular, a  través de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya com a membre del Consell Assessor de l’Aracoop encarregat del seguiment del programa.

Com a novetat d’enguany, i amb l’objectiu de promocionar l’economia social i cooperativa arreu del territori, es crea la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, on les organitzacions cooperatives i d’economia social treballen juntes per crear un espai i servei de referència. I l’impuls de 15 projectes singulars que desenvolupen oportunitats estratègiques, generadors d’ocupació a través de creació de llocs de treball, on s’ha valorat especialment el sector primari, i de creació de cooperatives i societats laborals.

Com es pot promoure una major incidència del cooperativisme agrari des de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa?  

La participació i implicació del sector agrari amb la Direcció General és, en aquests moments, bastant significativa. Els programes de foment de l’economia social i cooperativa impulsats pel Departament, incorporen tant en la comunicació i difusió com en la captació de participants totes les branques i  sectors d’activitat.

A més, propiciat també per un augment important del pressupost que es situa en 14 milions per l’any 2017, s’han impulsat els Ateneus Cooperatius amb l’objectiu d’arribar arreu del territori i, conseqüentment, al cooperativisme agrari.

D’altra banda, hi ha els Projectes singulars generadors d’ocupació estable i de qualitat que tenen una línia sectorial específica destinada al  sector agrari.

En l’àmbit concret de formació per a socis i treballadors, quins seran els criteris?

Estem treballant conjuntament amb el Consorci de la Formació Contínua la seva oferta de formació per l’àmbit de l’economia social, per adaptar-ho als diversos sectors, i per tant, també al sector agrari, sempre des de la vessant de la seva especificitat com a economia social i cooperativa. S’ofereixen plans de formació adreçats a treballadors de l’economia social que atenguin demandes formatives derivades de la seva naturalesa jurídica o de necessitats de caràcter transversal.

En el marc del programa Aracoop també s’ofereix formació per a la millora de les competències professionals dels socis de les cooperatives i, evidentment, també de les cooperatives agràries.

Per donar compliment al desplegament de la Llei de Cooperatives, quines normatives s’estan treballant en l’actualitat?

Actualment, es troba en tràmit intern del Departament l’elaboració de l’esborrany de la modificació del Reglament que regula el Registre General de Cooperatives de Catalunya; així com també s’està a l’espera de rebre propostes d’esmenes a la regulació actual del Reglament del Consell Superior de la Cooperació, tal com es va demanar als seus membres a la darrera reunió del Ple d’aquest Consell.

En concret, en quin punt es troba el procés d’informatització del Registre de Cooperatives?

El Departament aposta per endegar el procés de revisió del sistema informàtic que regula el Registre General de Cooperatives, de manera que aquest any  té previst fer  actuacions per aconseguir  que es pugui implementar de forma progressiva la tramitació telemàtica en el Registre, impulsant, en primer lloc, la presentació telemàtica dels comptes anuals, els llibres socials i les actuacions de publicitat registral.