Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries

Més facturació i més llocs de treball

Les 231 cooperatives agràries catalanes pertanyents a la Federació aglutinen, en conjunt, 76.565 socis i facturen 1.492 milions d’euros, que suposen un increment de l’11% amb relació a l’exercici anterior i malgrat l’escenari de crisi. Són dades preliminars que es desprenen de l’Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya corresponent a l’any 2013, que es va fer públic en el marc de la XXX Assemblea General.

Les cooperatives agràries representen al voltant del 40% de la Producció Final Agrària i generen 4.158 llocs de treball, una xifra que comporta un augment del 3,7% en el volum d’ocupació. La facturació per treballador és comparable a la mitjana de la indústria agroalimentària: 374.716 euros per treballador, amb un augment del 15,6% en relació amb l’anterior exercici.

Per demarcacions territorials, hi ha 71 cooperatives agràries a les comarques de Lleida; 71 a les comarques de Tarragona; 44 a les Terres de l’Ebre; 27 a Barcelona i 18 a Girona.

Quant a sectors productius, hi ha 118 cooperatives oleícoles, 94 de fruita seca, 71 de vi, 49 de fruita dolça, 42 de conreus herbacis, 20 pinsaires, 13 ramaderes, 10 hortícoles, 10 de la llet, 9 dels cítrics, 2 d’arròs i 2 de planta viva. Amb relació a aquestes xifres, cal tenir en compte que és possible que una mateixa cooperativa es dediqui a més d’una activitat productiva i que en determinats sectors –com l’arròs- és possible que hi hagi un nombre més baix de cooperatives però que, en canvi, aglutinin un percentatge molt elevat de la producció d’aquest conreu sobre el total de Catalunya perquè són cooperatives que han protagonitzat importants processos de concentració.

Les cooperatives agràries catalanes també mostren una àmplia participació en l’internacionalització. El nombre de cooperatives exportadores s’ha incrementat un 1,5%, al temps que el volum mig venut a fora per cooperativa ha augmentat el 6,8%. Les principals destinacions a l’exterior són Alemanya (24,8%), França (20,5%) i Itàlia (10,2%), encara que cada vegada prenen més força també la resta països de la Unió Europea i mercats com els Estats Units, Brasil, Rússia i Japó.


Continua llegint…

30è aniversari de la Federació