Ametlla de Califòrnia

Fruita seca_AmetllerCalifòrnia representa el 80% de la producció mundial d’ametlla. Té un sector molt ben estructurat i destina recursos importants a la inversió en recerca, al coneixement dels mercats i a l’estudi dels beneficis per a la salut d’aquesta fruita seca. A més, duu a terme importants campanyes de promoció a diversos països del món.

Per tot plegat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va organitzar -en col·laboració amb Cooperatives Agroalimentàries de l’Aragó i el patrocini de Cajamar- una jornada amb l’objectiu proporcionar una visió global d’aquest model de producció d’ametlla de la mà d’un dels seus experts, David Doll, investigador de la Universitat Davis de Califòrnia.

Representants de cooperatives catalanes, aragoneses i valencianes assistents a la sessió van tenir l’oportunitat d’aprofundir en quines són les tècniques de cultiu o com es fa la gestió de l’aigua de reg i de les plagues o malalties, com la Xylella fastidiosa, en aquesta regió de la zona oest dels Estats Units.

Una de les principals institucions és “Almond Board of California”, que podria equiparar-se a una interprofessional del sector i que dona resposta, des de la col·laboració, tant a la comunitat industrial com la producció primària.

Fruit d’aquesta tasca, l’any 2017, les vendes d’ametlla van superar la barrera dels 2 milions de lliures -que equivalen a més de 900.000 tones- per primera vegada. Es tracta d’una xifra rècord que, en les últimes dues dècades, ha anat creixent de forma paral·lela a la producció arribant a multiplicar l’oferta per quatre.

Campanya 2018

Les previsions per a la pròxima campanya no eren optimistes a final de febrer, quan es van produir a Califòrnia una gelades extremes coincidint amb la plena floració dels ametllers en les principals zones. A més dels danys en la floració es patia per l’efecte sobre la capacitat de pol·linització de les abelles i per tant, es posava damunt la taula la possibilitat d’una gran disminució de producció.

Tot i que aquesta previsió va tenir una certa repercussió en els mercats internacionals, les últimes tendències en preus indiquen una contenció de preus a mesura que va confirmant que els danys no són tan severs com es preveien en un principi.

Un altre front obert per als productors d’ametlla és l’evolució del conflicte comercial entre els Estats Units i la Xina, davant l’amenaça de que es comencin a aplicar nous aranzels a diversos productes agroalimentaris americans en un país en què s’han invertit molts recursos per a la promoció d’aquest producte.

OPINIÓ
Roger Palau
Fruita Seca FCAC

“El més admirable de Califòrnia no és només la seva posició de domini en el mercat de l’ametlla, sinó veure com desenvolupa el seu lideratge i l’alineació que predomina en el conjunt de la cadena de valor.

El compromís de l’Almond Board of California per crear demanda en diversos països del món és digna d’admiració, i fins i tot ens provoca un punt d’enveja sana quan ens adonem que no només treballen en relació al mercat. Els seus programes també inclouen el coneixement científic dels beneficis per a la salut derivats del consum, la sostenibilitat del conreu, l’ús eficient de l’aigua de reg, la valorització dels subproductes del conreu, el compromís amb la salut dels pol·linitzadors i, en definitiva, l’aposta per la qualitat i la seguretat alimentàries”.