A l’expectativa en fruita de pinyol

La FCAC denuncia que el Ministeri autoritza un gran volum de retirada de fruita per a suc i que la quota podria estar exhaurida quan arribi el gruix de la producció a Catalunya

Les dades de previsió de collita presentades a Europeach preveuen un descens amb relació a l’última campanya de fruita de pinyol en el conjunt de la Unió Europea a causa de la climatologia i el virus de la sharka, que afecta els fruiters.

D’entrada, aquesta previsió faria pensar en una campanya caracteritzada per la normalitat i amb un mercat capaç d’absorbir l’oferta sense problemes. Però cooperatives i productors es mantenen prudents davant la continuïtat del vet rus i els efectes que pot tenir per al sector.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha valorat en positiu la prolongació de mesures excepcionals per part de la Comissió Europea amb l’objectiu de fer front a la crisi, però ha expressat preocupació davant la decisió del Ministeri d’autoritzar grans volums de retirada de fruita per a suc.

NectarinesEl responsable de fruita de la FCAC, Albert Capdevila, argumenta que “el Ministeri ha autoritzat un volum molt elevat (20.000 tones de préssec i nectarina) en relació amb la quantitat total autoritzada per la Unió Europea. Ens preocupa perquè, si no s’utilitza aquesta mesura amb cautela, es podria exhaurir la quota de retirada per a sucs en unes poques setmanes i quan arribi el gruix de la producció a Catalunya la mesura ja no estaria disponible”.

A més, la situació es veu agreujada perquè les quotes per a la retirada de fruita s’han reduït un 70% en relació amb l’any 2015 i resulten insuficients per al sector.

Producció per països

En el conjunt de la Unió Europea, el descens es preveu d’un 6% per al préssec, 8% en nectarina i 2% en pavia, mentre que es donaria un augment del 5% en paraguaià per l’entrada en producció de noves plantacions. La producció europea global se situaria en uns 2,7 milions de tones.

A l’Estat espanyol, la previsió és lleugerament superior al milió de tones, tot i que caldrà modificar-la a la baixa arran de les pedregades que van afectar determinades comunitats, com Catalunya.

En el cas d’Itàlia es preveuria una collita pròxima a 1,2 milions de tones, una dada inferior a la de la campanya passada a causa de l’afectació que la sharka ha tingut sobre el potencial de producció.

En els altres països productors, Grècia i França, la producció se situaria al voltant de les 200.000 tones. Penalitzats per la crisi econòmica, els grecs busquen la pavia com a cultiu refugi; mentre que la producció a França continua a la baixa per l’afectació de la sharka i la forta competència de l’Estat espanyol.