A favor de les benzineres “automàtiques”

Benzinera a les instal·lacions de la cooperativa Camp d'Ivars d'UrgellLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és partidària del model d’estacions de servei sense personal (també anomenades “estacions automàtiques”) i rebutja la proposició de llei presentada al Parlament català perquè es prohibeixin aquestes instal·lacions.

A les cooperatives, aquesta tipologia de benzinera els permet mantenir obertes unes estacions de servei que, amb personal, no serien viables. En l’entorn europeu, és una opció per la qual també han apostat diversos països, sovint els més desenvolupats.

La Federació ha argumentat aquest criteri en les múltiples reunions mantingudes amb els grups parlamentaris i amb responsables de les conselleries implicades com el conseller d’Empresa, la consellera d’Agricultura, el director general d’Energia i la directora de l’Agència Catalana de Consum. A més, s’ha participat en l’elaboració d’un informe a nivell estatal per analitzar jurídicament la situació.

A Catalunya hi ha 52 cooperatives que tenen estacions de servei i unes 26 participen, amb mitjans de transport propi o aliens, en la distribució directa a les instal·lacions del soci.

Informe favorable de la CNMC

Fa unes setmanes, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) també ha emès un informe favorable a l’existència d’estacions de servei sense personal i ha recomanat que s’eliminin les limitacions imposades a les cooperatives agràries per a la distribució de combustible.

Amb aquest dictamen, la CNMC es posiciona a favor del criteri de la Federació de Cooperatives i en contra de la decisió del Congrés dels Diputats, que ha aprovat la proposició no de llei en què insta les comunitats autònomes a prohibir les estacions de servei sense personal.

La distribució de carburants en el sector agrari

Les cooperatives agràries són empreses intrínsecament lligades al seu territori i donen serveis als seus socis, entre els quals s’inclouen el proveïment de productes com els carburants i en concret, el gasoil agrícola B.

Quan la cooperativa agrària decideix iniciar l’activitat de distribució de carburants per facilitar aquest input als socis de forma avantatjosa, ho ha de fer de forma sostenible econòmicament. Per això, opta per instal·lacions funcionals i amb horari molt flexible que s’adapti al ritme de les feines del camp, majoritàriament amb servei de 24 hores i amb costos tant d’instal·lació com de funcionament reduïts.