30è aniversari de la Central d’Assegurancesm d’ActelGrup

ActelGrup_Central AssegurancesActelGrup ha celebrat el 30è aniversari de Central d’Assegurances, la principal corredoria dels agricultors i ramaders de Lleida i una de les primeres de l’Estat.

Creada al 1987, cobreix tot tipus d’assegurances i té una quota de mercat del 40% d’assegurances agràries a Catalunya, amb 31 milions de primes assegurades i tres milions d’euros de facturació.

Recentment ha presentat un nou producte amb l’empresa Swiss Re Corporate amb l’objectiu d’assegurar la minva econòmica provocada per la falta d’entrada de quilos a les cooperatives.