2013, any decisiu

Josep Pere ColatEDITORIAL

Acabem d’encetar un any que, segons totes les previsions, serà complicat a nivell econòmic i empresarial. Però m’atreviria a dir que les cooperatives agràries i la nostra gent tenim un tarannà que ens ajudarà a resistir i, fins i tot, a sortir reforçats d’aquesta crisi, sempre que siguem capaços de prendre les decisions i invertir els esforços en la direcció adequada.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ja hem mogut fitxa. Tenim la responsabilitat de treballar per garantir la competitivitat del cooperativisme agrari, i el compromís d’incidir en les decisions del nou Govern català. És per això que estem fent valer els nostres arguments davant de les Conselleries d’Agricultura, d’Empresa i d’Economia, per tal que s’impulsin les polítiques i els  pressupostos que donin resposta a les necessitats del sector.

En el nostre àmbit, apostem pel manteniment del Pla de concentració i per garantir la continuïtat i l’execució dels ajuts a cooperatives i productors que són necessaris per a la rendibilitat de les empreses i les explotacions. A més, defensem l’impuls del Pla Marc del cooperativisme agrari català, que creiem que ha d’esdevenir una eina estratègica a l’hora de definir escenaris de futur.

En l’àmbit europeu també s’han de prendre decisions de finançament. Aquest any es decidirà el pressupost de la PAC per al període 2014-2020. Mitjançant la plataforma de Cooperatives Agro-Alimentàries, fa mesos que batallem perquè la reducció no sigui superior a la que va proposar la Comissió Europea -que ja representa un pressupost un 11% inferior a l’actual.

Aquesta decisió sobre el marc pressupostari per l’agricultura europea té una forta incidència a Espanya, que és el segon perceptor de fons agrícoles, però no ens afecta només al sector agrari. Aquesta retallada també perjudicaria al consumidor europeu, que veuria com cada vegada es destinen menys recursos a garantir l’abastiment de la població amb aliments propis, mentre altres països avançats com els Estats Units aposten justament per la política contrària.

Per tot plegat, sí… la conjuntura és complicada, però, com sempre, seguirem treballant en defensa del sector i les cooperatives.

Josep Pere Colat
P
resident de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya