Arriba a 231 cooperatives i 16.000 pagesos

Amb una tirada de 19.537 exemplars, l’AGROactivitat es distribueix, principalment, a les cooperatives agràries federades i directament a les llars de 16.036 socis, agricultors i ramaders, presents a tot el territori català.

Per demarcacions territorials, la revista arriba a 71 cooperatives agràries de les comarques de Lleida, 71 de les comarques de Tarragona, 44 de les Terres de l’Ebre, 27 de Barcelona i 18 de Girona.

La major part de destinataris se situen a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (11.066 lectors), seguits de Lleida (4.126), Barcelona (3.527) i Girona (818).